Phù hiệu xe Công-Ten-Nơ (container), Đầu kéo , Xe tải .. Toàn Quốc chỉ 3 ngày

 

THỦ TỤC XIN CẤP PHÙ HIỆU XE CÔNG-TEN-NƠ

 


 

Phù hiệu xe công ten nơ toàn quốc

Phù hiệu xe công ten nơ toàn quốc
 

 
I/ Trình tự thực hiện:

 

Bước 1: Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục II và nộp hồ sơ tại Sở giao thông vận tải nơi Doanh  nghiệp đặt trụ sở
Bước 2: Sở giao thông vận tải tiếp nhận và thẩm định hồ sơ
Bước 3: Doanh nghiệp vận tải nhận kết quả


II/ Thành phần và số lượng hồ sơ:

 

Thành phần hồ sơ:

 

  • Giấy đề nghị cấp (đổi) phù hiệu xe Container, theo mẫu tại Phụ lục số 24 ban hành kèm theo thông tư 63/2014/TT-BGTVT

  • Bản sao Giấy đăng ký xe

  • Bản sao Giấy chứng nhận kểm định an tòan kỹ thuật và bảo vệ môi trường

  • Bản sao hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản

  • Cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã nếu xe không thuộc sở hữu của đơn vị kinh doanh

  • Trường hợp, phương tiện mang biển đăng ký thuộc địa phương thì phải có xác nhận của Sở giao thông vận tải về tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải nơi phương tiện mang biển số đăng ký theo mẫu quy đinh.

  • Cung cấp tên Trang web truy cập, tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập để kiểm tra thiết bị giám sát hành trình của xe.

  • Phù hiệu xe hư hỏng hoặc hết giá trị sử dụng

 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

 

phu hieu xe con ten no

phu hieu xe con ten no
 

 

 

III/ Thời gian thực hiện: 02 ngày làm việc

 

IV/ Cơ quan thực hiện: Sở giao thông vận tải

 

V/ Kết quả thực hiện: Phù hiệu xe Công-ten-nơ

 

VI/ Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 

Phải có Giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng Công-ten-nơ
Phương tiện phải gắn thiết bị giám sát hành trình và thiết bị phải hợp chuẩn, hợp quy theo quy định
VII/ Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;
Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

 

 

 

 

 

 

 

Tin Tức khác