Làm giấy phép liên vận Việt Lào tại Sơn La

Làm giấy phép liên vận việt Lào tại Sơn La phù hợp với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu vận chuyển hàng hóa và người từ Việt Nam sang Lào.

Các bước thực hiện để nộp hồ sơ làm giấy phép liên vận việt Lào tại Sơn La

Làm giấy phép liên vận việt Lào tại Sơn La

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Văn phòng Sở (Phòng Thường trực) hoặc qua đường bưu điện, Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La Số: 188 đường Nguyễn Lương Bằng Thành, tỉnh Sơn La.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ: - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và tư vấn thống nhất.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo yêu cầu, thì hướng dẫn người nộp hồ sơ điền theo yêu cầu (thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân xin phép trong quá trình xử lý hồ sơ về nội dung cần thay đổi, bổ sung). Đối với hồ sơ nộp qua đường bưu điện, thời hạn tối đa không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ).

Bước 3: Bộ Giao thông vận tải cấp Giấy phép vận tải đa phương thức giữa Việt Nam và Lào trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Phòng QLĐT & PTNNL trả kết quả giấy phép cho tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

* Phương thức làm việc: Nộp hồ sơ trực tiếp cho bí thư chi bộ (đảng bộ phòng) hoặc qua đường bưu điện

Làm giấy phép liên vận Việt Lào Sơn La

Các giấy tờ cần thiết để làm giấy phép liên vận việt Lào tại Sơn La

Cấu trúc hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận tải đa phương thức Việt - Lào theo quy định tại Phụ lục 7a của Thông tư này;

- Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Lào;

- Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện và hợp đồng thuê phương tiện ký với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính, cho thuê tài sản hoặc hợp đồng thuê phương tiện giữa thành viên với hợp tác xã nếu phương tiện đó không thuộc sở hữu của công ty kinh doanh vận tải;

Làm giấy phép liên vận Việt Lào Sơn La

- Chứng chỉ an toàn kỹ thuật và môi trường;

- Văn bản chấp thuận khai thác tuyến, văn bản thay xe hoặc bổ sung xe và hợp đồng đón khách (xe của doanh nghiệp vận tải) do cơ quan quản lý tuyến cấp. tải khách theo tuyến cố định).

Số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ.

* Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ theo yêu cầu.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ sở thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giao thông vận tải tỉnh Sơn La

- Cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính: Bộ Giao thông vận tải tỉnh Sơn La

* Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép vận tải đa phương thức Việt Lào.

Làm giấy phép liên vận Việt Lào Sơn La

Phí và lệ phí

Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức: 50.000 đồng / lần / xe (Thông tư số 76/2004 / TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính quy định về phí, chế độ nộp và quản lý, sử dụng phí) và đường bộ. giao thông).

Với những thông tin hữu ích được chúng tôi cung cấp, bạn hãy thực hiện và gửi hồ sơ làm giấy phép liên vận việt Lào tại Sơn La đến địa chỉ Văn phòng Sở tại tỉnh Sơn La nhé.

 

Tin Tức khác