Làm giấy phép liên vận Việt Lào tại Ninh Bình

Hiện tại, làm giấy phép liên vận Việt Lào tại Ninh Bình như thế nào? Quy trình xin giấy phép ra sao? Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu vấn đề này, cũng như biết được mình cần những giấy tờ gì để nộp cho cơ quan.

Làm giấy phép liên vận Việt Lào tại Ninh Bình

Giấy phép liên vận là gì?

Là giấy phép vận tải đa phương thức Việt - Lào cấp cho xe thương mại của công ty, hợp tác xã là giấy phép vận tải khứ hồi đường bộ quốc tế Việt - Lào có thời hạn 01 năm nhưng không quá thời hạn sử dụng.

Thời hạn Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Lào; Giấy phép vận tải đa phương thức Việt - Lào được cấp cho xe thương mại của các công ty, hợp tác xã hoạt động trong phạm vi công trình, dự án và hoạt động thương mại của mình tại Lào. Lặp lại nhiều lần, có thời hạn 01 năm nhưng không quá thời hạn hoàn thành công trình, dự án, hoạt động thương mại của công ty, hợp tác xã tại Lào; đặc biệt đối với xe hợp đồng, vận tải khách du lịch, Giấy phép vận tải giữa Việt Nam và Lào được cấp theo thời gian ban hành hành trình nhưng không quá 30 ngày.

Vì vậy, giấy phép vận tải đa phương thức có thể hiểu là giấy phép vận chuyển hàng hóa và người giữa hai quốc gia, do các cơ quan hữu quan của chính phủ cấp cho các phương tiện giao thông của các chủ thể thương mại. Đối với công ty, hợp tác xã trong khu vực quốc tế, thời hạn hiệu lực là 01 (một) năm, được phép đi công tác nhiều lần.

Làm giấy phép liên vận Việt Lào tại Ninh Bình

Sự khác biệt giữa giấy liên vận và giấy phép vận tải đường bộ quốc tế

Điểm khác biệt giữa Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế và Giấy phép vận tải đa phương thức Việt - Lào là Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Lào có thời hạn 05 năm, nhưng không vượt quá thời hạn của Giấy phép kinh doanh vận tải.

Đi bằng ô tô thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 9 Thông tư số 88/2014 / TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 88, việc ủy ​​quyền kinh doanh vận tải đa phương thức chỉ có hiệu lực vào năm 01 (một) / 2014 / TT - do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 31/12/2014.

Làm giấy phép liên vận Việt Lào tại Ninh Bình

Hai loại thẻ vận tải qua biên giới hay còn gọi là thẻ vượt biên là mối quan hệ giữa giấy đăng ký xe và biển số xe thương mại thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty vận tải hàng hóa. 

Cũng như hành khách đi lại giữa hai nước do các cơ quan hữu quan của Việt Nam ban hành theo quy định tại Thông tư số 88/2014 / TT-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2014 và các quy định của Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam do Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ các nước ban hành vận chuyển hàng hóa và hành khách qua các cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu chính. Hai bên thỏa thuận theo quy định của pháp luật.

Làm giấy phép liên vận Việt Lào tại Ninh Bình

Quy trình xin cấp giấy phép liên vận

Điều kiện, trình tự, thủ tục và các yếu tố để được làm giấy phép liên vận Việt Lào tại Ninh Bình thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư 88/2014 / TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Có hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Việc cấp Giấy phép vận tải liên vận Việt Nam - Lào phải thực hiện theo quy định tại các Điều 12, 13 và 14 Thông tư số 88/2014 / TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Và các văn bản pháp luật khác liên quan đến việc di chuyển hàng hóa và con người giữa hai nước.

Tổng kết 

Trên đây là một số nội dung cần biết trước khi làm giấy phép liên vận Việt Lào tại Ninh Bình. Mong rằng bài viết này của chúng tôi đã cung cấp đầy đủ thông tin cơ bản để các bạn có thể dễ dàng xin được giấy phép liên vận.

 

Tin Tức khác