Giấy phép liên vận việt Lào tại Hà nội

Giấy phép vận tải liên vận Việt Lào tại Hà Nội là giấy phép thông hành cho các phương tiện vận tải của Việt Nam quá cảnh qua Lào. Làm thế nào để bạn có được giấy phép này, bài viết hôm nay sẽ cung cấp cho bạn các thông tin cần thiết.

Giấy phép liên vận việt Lào tại Hà nội

Quyền phê duyệt giấy phép

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 63/2013 / TT-BGTVT, cơ quan có trách nhiệm cấp giấy phép này là:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam: Cấp giấy phép cho các loại phương tiện sau:

Xe thương mại bao gồm: xe chở khách hợp đồng, xe vận tải khách du lịch, xe chở hàng;

Phương tiện phi thương mại bao gồm: xe của các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, Ủy ban, cơ quan ngang Bộ, các Bộ, Ủy ban, xe của các cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam, xe của các cơ quan lãnh sự của các tổ chức quốc tế có trụ sở chính tại Hà Nội.

Giấy phép liên vận việt Lào tại Hà nội

- Cơ quan giao thông vận tải địa phương cấp giấy phép cho xe khách tuyến cố định và xe phi kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, trừ trường hợp Cục Đường bộ chỉ đạo tại Việt Nam.

Thực hiện theo quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II Thông tư số 63/2013 / TT-BGTVT, Bộ Giao thông vận tải nơi có cửa khẩu biên giới với Lào ngoài việc cấp giấy phép nêu trên còn cấp giấy phép cho được đóng tại Việt Nam và các phương tiện phi thương mại của tổ chức, cá nhân trong tỉnh đi qua các cửa khẩu biên giới của địa phương.

Giấy phép liên vận việt Lào

Các hồ sơ cần chuẩn bị để xin phép

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 63/2013 / TT-BGTVT, hồ sơ dự thảo tại câu 01 bao gồm:

Xe thương mại

Xe thương mại bao gồm: xe chở khách hợp đồng, xe vận tải khách du lịch, xe chở hàng;

Phương tiện phi thương mại bao gồm: xe của các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, Ủy ban, cơ quan ngang Bộ, các Bộ, Ủy ban, xe của các cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam, xe của các cơ quan lãnh sự của các tổ chức quốc tế có trụ sở chính tại Hà Nội.

Cơ quan giao thông vận tải địa phương cấp giấy phép cho xe khách tuyến cố định và xe phi kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, trừ trường hợp Cục Đường bộ chỉ đạo tại Việt Nam.

Thực hiện theo quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II Thông tư số 63/2013 / TT-BGTVT, Bộ Giao thông vận tải nơi có cửa khẩu biên giới với Lào và Campuchia ngoài việc cấp giấy phép nêu trên còn cấp giấy phép cho được đóng tại Việt Nam khác Phương tiện phi thương mại của tổ chức, cá nhân trong tỉnh đi qua các cửa khẩu biên giới của địa phương.

Giấy phép liên vận việt Lào tại Hà nội

Xe phi thương mại

Đơn đăng ký (theo mẫu);

- Giấy đăng ký xe (bản sao công chứng hoặc bản sao kèm bản chính để chứng thực). Trường hợp xe không thuộc tổ chức, cá nhân thì phải kèm theo giấy tờ chứng thực (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính) tổ chức, cá nhân sử dụng hợp pháp xe);

Đối với công ty, hợp tác xã thực hiện công trình, dự án, hoạt động kinh doanh tại Lào, thì kèm theo hợp đồng hoặc văn bản xác nhận đơn vị đang thực hiện công trình, dự án, hoạt động kinh doanh, cửa hàng tại Lào (bản sao công chứng).

Tổng kết

Trên đây là bài viết về cơ quan phê duyệt và hồ sơ cần chuẩn bị khi xin giấy phép liên vận Việt Lào tại Hà Nội. Các bạn đã có đủ thông tin và cơ sở pháp lý, để hồ sơ được phê duyệt nhanh và sớm bắt đầu công việc.

 

Tin Tức khác