Giấy phép liên vận việt Lào Tại Đà Nẵng

Để có thể tiến hành xin giấy phép liên vận Việt Lào tại Đà Nẵng, chúng ta cần nên có một số kiến thức. Bao gồm thủ tục cũng như quy trình làm hồ sơ như thế nào để nhận được giấy phép. Bài viết sau của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu về điều đó.

Giấy phép liên vận việt Lào Tại Đà Nẵng

Thủ tục xin cấp phép liên nguyên liệu Việt Nam - Lào

Thủ tục được chia làm 2 loại khác nhau.

Dành cho xe thương mại

Giấy phép liên vận việt Lào Tại Đà Nẵng

Hồ sơ bao gồm:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận tải đa phương thức Việt Lào (soạn thảo theo mẫu);

Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Lào (Nộp hồ sơ và lấy kết quả từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp xin giấy phép. Giấy phép liên vận do Cục Đường bộ Việt Nam cấp).

 • Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, bản chính hợp đồng thuê phương tiện ký với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính, cho thuê tài sản, bản sao có chứng thực hợp đồng thuê phương tiện đã ký giữa thành viên với hợp tác xã (nếu phương tiện không thuộc doanh nghiệp vận tải) hoặc bản sao kèm theo bản chính, thể chế.
 • Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
 • Văn bản cho phép hoạt động tuyến, văn bản thay thế phương tiện hoặc bổ sung kinh phí của cơ quan quản lý tuyến, hợp đồng đón trả khách tại các bến xe tại Việt Nam và Lào (xe của công ty vận tải hành khách tuyến cố định).

Giấy phép liên vận việt Lào Đà Nẵng

Đối với xe phi kinh doanh và xe thương mại

Loại phục vụ các công trình, dự án, hoạt động thương mại của các công ty, hợp tác xã tại Lào. Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận tải đa phương thức Việt Lào (soạn thảo theo mẫu);
 • Trường hợp xe không thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân thì xuất trình bản chụp có chứng thực hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký xe và kèm theo hợp đồng ký giữa tổ chức, cá nhân với tổ chức cho thuê tài chính. Hoặc tổ chức, cá nhân có nhiệm vụ cho thuê bất động sản theo quy định của pháp luật;
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo hợp đồng hoặc văn bản gốc xác nhận đơn vị đang thực hiện công trình, dự án, hoạt động kinh doanh tại Lào (đối với công ty phục vụ công trình công cộng, hợp tác xã), quy trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh tại Lào);
 • Quyết định đi công tác của cơ quan có thẩm quyền (đi công tác, đại sứ quán, tổ chức quốc tế).
 • Cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý hồ sơ.
 • Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
 • Bộ giao thông vận tải địa phương.
 • Bộ Thông tin liên lạc nơi có cửa khẩu biên giới Lào.
 • Điều 14 (1) Thông tư số 88/2014 / TT-BGTVT quy định quyền hạn tiếp nhận hồ sơ của các cơ sở nêu trên.

Giấy phép liên vận việt Lào Đà Nẵng

Thời hạn hoàn thành: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ theo yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định phê duyệt hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Nếu hồ sơ được chấp thuận sẽ được cấp giấy phép liên vận Việt Lào.

Giá trị của Giấy phép vận tải đa phương thức Việt Lào

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 88/2014 / TT-BGTVT, thời hạn hiệu lực của Giấy phép vận tải đa phương thức Việt - Lào như sau:

1. Xe chạy nhiều chuyến do các công ty, hợp tác xã đã có Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Lào cấp: Có thời hạn 01 năm, nhưng không vượt thời hạn của loại giấy phép này.

2. Đi nhiều chuyến bằng xe thương mại cấp cho doanh nghiệp, hợp tác xã phục vụ xây dựng, dự án và hoạt động thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã tại Lào: Có thời hạn 01 năm, nhưng không quá thời hạn hoàn thành, công ty, hợp tác xã tại Lào có dự án hoặc hoạt động kinh doanh.

3. Cấp cho xe hợp đồng vận chuyển hành khách, du lịch: Cấp theo thời gian đi nhưng không quá 30 ngày.

4. Cấp cho xe không kinh doanh: 30 ngày kể từ ngày cấp.

5. Việc cấp xe chính chủ: Theo thời gian hành trình nhưng không quá 01 năm.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin cần thiết cho việc làm giấy phép liên vận Việt Lào tại Đà Nẵng. Mong rằng mọi người đã có đầy đủ thông tin cần thiết để sớm có được giấy phép liên vận trên tay.

 

Tin Tức khác